درماتيت سبورئيك


يك اختلال التهابي مزمن محدود به نواحي داراي غده سباسه كه در آن عوامل ژنتيكي و محيطي مختلفي نقش دارند.
از جمله فعاليت يك قارچ مخمر كه بطور طبيعي در پوست وجود دارد در اين بيماري بيشتر مي شود. همچنين غدد سباسه ترشح بيشتري دارند و گاهي نقش كمبود بيوتن و اسيد هاي آمينه ضروري بخصوص در نوع شيرخوارگي آن معرفي شده است.
بيماري دو طيف سني دارد:

1-    شيرخواران كه بيشتر نواحي چين ها را درگير مي كند.
2-    بزرگسالان در سنين 4 الي 18 سالگي كه بيشتر سر و صورت را درگير مي كند و بصورت ضايعات قرمز رنگ و پوسته دهنده در نواحي سر، پشت گوش ها، چين خط خنده و كناره بيني به همراه شوره سر فراوان ظاهر مي شود.


درمان: استفاده از ضد قارچ هاي موضعي گاهي همراه با استروئيدهاي موضعي به همراه شامپوهاي ضد قازچ و در موارد شديد حتي مصرف داروهاي ضد قارچ خوراكي تجويز مي گردد.


زمان انتشار: يكشنبه 17 دي 1391 (11 سال قبل)
تعداد بازدید: ۳۸۲۵