عفونت هاي باكتريال پوستي


زرد زخم:

 


 
عفونت سطحي، شايع، مسري به علت عفونت باكتريال استرپتوكك يا استافيلوكك يا تركيب هر دو است. دو نوع تاولي و غير تاولي دارد.در تابستان ها، نواحي گرم و مرطوب شايعتر و در كودكان بيشتر ديده مي شود.


نوع تاولي بخصوص   صورت را درگير مي کند. از تاول هاي كوچك تا بزرگ با محتويات روشن كه تدريجا كدورت پيدا مي كند و در نهايت تخريب شده و يك دلمه زرد رنگ براق روي آن ايجاد مي شود كه تراوش دارد.از عوارض آن، پخش شدن عفونت در خون، عفونت ريوي، درگيري مفاصل و استخوان ها مي باشد و در نوزادان   مي تواند خطرناك و منجر به درگيري كل پوست بدن شود.


نوع غير تاولي شايعتر است در نواحي اطراف بيني و دهان و اندام ها شايعتر است و بدون جاي گذاشتن اسكار بهبود مي يابد.  عارضه مهم نوع غير تاولي درگيري كليوي است كه در مواردي كه بسياري از افراد در يك خانواده مبتلا باشند بيشتر بروز مي كند و در سنين 2 تا 4 سالگي شايعتر است ولي هيچ وقت زرد زخم منجر به تب روماتيسمي   نمي شود.


زرد زخم راجعه : حامل بودن افراد از نظر باكتري استافيلوكك بخصوص در ناحيه حفره قدامي بيني باعث عودهاي مكرر زرد زخم مي شود.پيشگيري استفاده از آنتي بيوتيك موضعي در محل صدمه پوستي مثل خراشيدگي ها، محل گزش مي تواند موثر باشد.


درمان: موارد خفيف آنتي بيوتيك موضعي و موارد شديد آنتي بيوتيك خوراكي به همراه ضد عفوني كردن ضايعه توصيه مي شود.

سلوليت:


 
التهاب حاد يا مزمن لايه هاي عمقي پوست كه به علت عفونت باكتري مي باشد.ضايعه با قرمزي، گرمي، درد و تورم همراه با علائم عمومي، تب، لرز و خستگي مي باشد و حاشيه ضايعه نا مشخص و پخش مي باشد.


باد سرخ:


 
عفونت باكتريايي درم و لايه فوقاني نسج زير جلدي با حاشيه كاملا مشخص و برجسته همراه با قرمزي، گرمي، درد و تاول و حتي خونريزي سطحي داخل تاول ها

درمان : بستری کردن بیمار وشروع آنتي بيوتيك سيستميك براي سلوليت و باد سرخ به صورت عضلاني يا وريدي توصيه مي شود.


كورك و كفگيرك:
         


ضايعات برجسته التهابي اطراف فوليكول مو كه تبديل به جوشهاي چركي بزرگ و دردناك مي شود.نوع كورك  منفرد است ولي كفگيرك به علت پيوستگي چند ضايعه التهابي و درگيري نسج زير جلدي توليد چرك عمقي مي نمايد.


نواحي شايع: گردن، صورت، پستان ها، باسن مي باشد. در افراد ديابتي و داراي نقص ايمني شايعتر است.


درمان:انتي بيوتيك خوراكي و موضعي توصيه مي گردد.  

زمان انتشار: پنجشنبه 21 دي 1391 (12 سال قبل)
تعداد بازدید: ۶۵۳۷